Vi har til generalforsamlingen i sidste uge vedtaget at vi skal investere i et større parti samt montering og installering af industrielle fluefanger ved fabrikkens ind- og udgange samt ved udvalgte stationer og lokationer af produktionen.

I København

Dette er besluttet efter at vi den seneste sæson har konstateret flere tilfælde af fluer som både har været til gene for ansatte men også enkelte tilfælde hvor en flue har påvirket, bremset eller standset produktionen helt. Dette har vi fulgt nøje for at se om problemet var enkelte tilfælde eller om det fortsat ville blive en langvarig gene og problemstilling for vores produktionsafdeling. Det har vi konkluderet at det er og derfor har vi kontaktet en række nærliggende virksomheder indenfor Københavns skadedyrsservice.

Efter at have sorteret de fra som ikke kan hjælpe industrielt, har vi sendt tilbud ud til virksomhederne. Samtidigt har vores kontor undersøgt hvilke skadedyr virksomheder som har mest erfaring. Her fandt vi fundet en lokal skadedyrsservice som kan levere både fluefælder og fluefangere der møder vores industrielle krav. Derfor har vi nu indgået en serviceaftale med denne virksomhed som har til formål at fjerne problemet men også forebygge at vi får andre lignende problemer senere hen.

Fast aftale

Aftalen indebærer bl.a at de kommer ud og sætter fluefangere op så der er en fluefanger ved alle de poster hvor der er brug for det samt ved indgangene. Herudover vil der blive opsat rottefælder og musefælder og der vil blive sprøjtet jævnligt mod insekter og skadedyr så vi produktionsafdelingen ikke får problemer med hverken fluer møl eller hvepse og for den sags skyld gnavere. Derfor er vores produktion nu sikret for alle trusler på skadedyrs fronten og nu mangler kun ventilations – og luftsystemer for at vi kan efterleve kravene fra fødevarestyrelsens anmeldelse fra april om at leve op til den nuværende lov og regulering for fødevareproduktion.

Det skal nu tages til betragtning om det er nødvendigt også at lave en aftale om forebyggelse af skadedyr på vores afdeling på Fyn allerede nu, inden den åbner. Dette er for at undgå flere påtegnelser og krav fra myndighederne så vi kan være på forkant med den nye åbning af vores detailbutik på Vejlevej 3. Hermed konkluderes informationsbrevet om punkt 13a fra generalforsamlingen. Til kontoret. Informer produktionslederen på Fyn om de mulige tiltag som hun bør have indflydelse på. Og aftal en dato for inspektion med skadedyrs virksomheden hvis kontaktinfo er fremsendt pr. mail til kontoret.

Disclaimer